Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với tất cả các quy định và luật pháp liên quan, và bạn đồng ý chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

1. Sử dụng trang web

Trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện đại. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Bản quyền

Tất cả các nội dung và tài liệu trên trang web này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Liên kết tới trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

4. Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích đã được chỉ định. Bạn có thể xem chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

5. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này bất cứ lúc nào không phải thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi này được đăng tải, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

6. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các nội dung liên quan đến trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.

7. Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia chúng tôi hoạt động tại đó. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp của quốc gia đó.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.